Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 (2) SayıEditör

Turkey  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenTeacher's Opinions and Experiences about the Adjustment Processes of Preschool Children to the School
Vakkas YALÇIN  
ss.1-12

Özet | Tam Metin |

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıkları, Davranışları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirilmesi
Bircan ULAŞ KADIOĞLU  
ss.13-26

Özet | Tam Metin |

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Filmlerin Kullanımı
Adem İŞCAN  
ss.27-40

Özet | Tam Metin |

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi
Cüneyit AKAR Yusuf İNEL, Esra YALÇINTAŞ  
ss.41-58

Özet | Tam Metin |

Chomsky’nin Bilişselci Yaklaşımı Bağlamında Yabancı Dil Eğitimi
Ufuk Özen BAYKENT  
ss.59-72

Özet | Tam Metin |

The Perceptions of EFL Teachers towards the Use of Technology in General and in Language Classrooms
Derya DÖNER YILMAZ Feride AKIN  
ss.73-92

Özet | Tam Metin |

Instructional Strategies for Perfectionism-Related Behavior in the Art Classroom
Rasim BASAK  
ss.93-112

Özet | Tam Metin |

Türkiye’de Özengen (Amatör) Keman Eğitimi Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin Keman Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği
Erdem ÇAĞLAR  
ss.113-124

Özet | Tam Metin |

Yaygın Din Eğitiminde Geleneksel ve Modern Metotlar ve Materyaller: İngiltere Örneği
İsmail ERŞAHİN  
ss.125-156

Özet | Tam Metin |

The examination of prospective teachers’ views on digital storytelling activities
Ceren ÇEVİK KANSU Betül KÜÇÜK DEMİR, Yusuf ERGEN  
ss.157-170

Özet | Tam Metin |

Ses Konusunun Öğretiminde Konservatuvarın Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi
Zeynep AKÇA Fatime BALKAN KIYICI, Ali YILDIZ  
ss.171-184

Özet | Tam Metin |

Modellerle Astronomi Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi
Cumhur TÜRK Hüseyin KALKAN  
ss.185-204

Özet | Tam Metin |

Türkçe Ders Kitaplarının Değer Çeşitliliği Sunması Bakımından Karşılaştırılması
Nilgün AÇIK ÖNKAŞ  
ss.205-214

Özet | Tam Metin |

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumları
Yurdagül GÜNAL Zehra Nesrin BİROL  
ss.215-226

Özet | Tam Metin |

The Usage Level Of Metacognitive Learning Strategies By Prospective Teachers
Zeynep Nalan YILMAZ  
ss.227-232

Özet | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri