Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği
(A Mixed Research on the Application of Project Based Learning in Art Education: Harran University Project Example )

Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği

 
Yazar : Emine TEKER  Sedat ŞEN, Esra SİVEREKLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 87-104
DOI Number: :
Cite : Emine TEKER Sedat ŞEN, Esra SİVEREKLİ, (2018). Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), p. 87-104. Doi: .
445    344


Özet

Bu çalışmanın amacı çalışma grubunda yer alan Resim-iş Öğretmenliği öğrencilerinin proje tabanlı ve öğrenen merkezli öğrenmeye ilişkin görüşlerinin nicel ve nitel olarak ölçümünün sağlanmasıdır. Çalışmanın ana eksenini oluşturan Projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerin görüşlerinde ortaya çıkan durumların değerlendirilerek, sonuçların analizinde nicel ve nitel veri toplama tekniklerini içeren karma bir araştırma yaklaşımı takip edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmı için öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmış olup Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ile toplanan veriler analiz edilirken, nitel kısmı için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuna ait veriler analiz edilmiştir. Araştırma bulguları dikkate alındığında çalışmada nitel analizler nicel analizlere nazaran çok daha anlamlı sonuçlar üretmiştir. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Kurulu (HÜBAK) tarafından değerlendirilerek finanse edilen “Her Yerde Sanat Renklensin İktisat” projesinin özellikle nitel bulguları; proje tabanlı öğrenme ve uygulamaya dayalı toplumsal sonuç odaklı öğrenme üzerindeki etkilerinin olumlu yönde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre öğrencilerin proje yöntemiyle uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri derslerini içeren söz konusu proje ile; eğlendikleri, öğrendikleri, topluma fayda sağladıkları yönünde ortak tutum ve görüşler yapılan görüşmeler ile doğrulanmıştır. Proje sonuçları ele alındığında öğrenmede proje tabanlı öğrenmeye dayalı toplumsal kimlikli ders içeriklerinin oluşturulması ve bu yönde uygulamaları artıracak projelerin geliştirilmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Sanat Eğitimi, disiplinlerarası, proje, topluma hizmet uygulamaları.

Abstract

Purpose of the study is to provide the quantitative and qualitative measurement of Art Teaching students' views on project-based and learner-centered learning in the study group. In the analyses of the results, a mixed research approach including quantitative and qualitative data collection techniques was followed by evaluating the emerging attitudes and behaviors of the students. For the quantitative part of the study, Empathy Quotient (EQ) Scale was adopted and the experimental design with pre-test-post-test control group was used and the data were analyzed with this scale while the data obtained from the semi-structured interview form prepared by the researchers were analyzed for the qualitative part. Considering the research findings, qualitative analyses in the study produced much more meaningful results than quantitative results. In particular, the qualitative findings of “Art everywhere, School of Economics coloring” project funded by Harran University Scientific Research Projects Coordination Board has been shown to have positive effects on project based learning and practice based social outcome-oriented learning. According to this, with the project in which the students make their lives by practicing, the common attitudes and views that they enjoy, learn and benefit the society have been confirmed by interviews. Considering the results of the project, it is recommended to develop course content with social identity based on learning by learning and to develop projects that will increase the applications in this direction.Keywords
Art Education interdisciplinary, project, community service practices.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri