Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Fiziksel Aktivitenin Çocukların Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
(Investigation Of The Effect Of Physical Activity On Children Self-Directed Learning And Creativity Level )

Fiziksel Aktivitenin Çocukların Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

 
Yazar : Murat TEKİN  , İsmail DOĞAN & Melihşah KATMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 25-52
DOI Number: :
Cite : Murat TEKİN , İsmail DOĞAN & Melihşah KATMAN, (2020). Fiziksel Aktivitenin Çocukların Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (2), p. 25-52. Doi: 10.26579/jocures.56.
103    102


Özet

Bu çalışmanın amacı; Fiziksel Aktivitenin Çocukların Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesidir. Araştırma grubunu; Karaman ili Ermenek ilçesinde yer alan Hatice ve Hakkı Polat İlkokulu, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu ve Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulunda 1. 2. 3. ve 4. sınıfta yer alan 260’ı erkek 252’si kız toplam 512( yaş= 8.3184+1.27838 ) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için Torrance(1966) yılında geliştirilen Aslan(2001) tarafında Türkçeye uyarlanan yaratıcılık ölçeği ve Fisher ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen ve Kocaman ve arkadaşları (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş (KKÖH) ölçeği veri toplamak için kullanılmıştır. Araştırmada ön test, son test ve izleme testinden oluşan basit deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Kolmogorov-Smirnov testi, One-Way Anova for Repeated Measures ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) ve Tukey testi, kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; TYDT ölçümlerinden şekilsel akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluluğu, zenginleştirme, erken kapamaya direnç, yaratıcı kuvvetler alt boyutu puan ortalamaları ve TYDT Sözel B formunda yer alan; akıcılık, esneklik ve orijinallik alt boyutu puan ortalamaları ve kendi kendine öğrenmeye hazır oluş puan ortalamaları son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite, Çocuk, Yaratıcılık, Kendi Kendine Öğrenme

Abstract

The aim of this study is to investigation of the effect of physical activity on children self-directed learning and creativity level The research group was made of 1st, 2nd, 3rd, 4th 260 male 252 female, 512( age= 8.3184 + 1.27838 ) in total studying Hatice and Hakkı Polat primary school, Şehit Danış Tunalığil primary school and Zehra Galip Sumra primary school located in the Karaman province Ermenek county. To achieve the purpose of the research, Creativity Scale developed by Torrance(1966) adapted to Turkish by Aslan (2001) And Self Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) Developed By Fisher and et al (1999) adapted to Turkish by Kocaman and et al (2004) were used for data collection. Simple Experimental design consisting of pre-test, post-test and follow-up test was used in the research In the analysis and assessment of the data, Kolmogorov-Smirnov test, One-Way Anova for Repeated Measures, One-Way Anova test and Tukey test, was used and significance was taken as P<0.05 and in the evaluation of the data and the determination of the calculated values, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program was used.As a result of this study; Among the TTCT measurements, formal fluency, originality, abstraction of the titles, enrichment, resistance to early closure, creative forces sub-dimension mean scores and TTCT Verbal form B; Fluency, flexibility and originality sub-dimension mean scores and also self-learning readiness mean scores were found to significant difference in favor of the post-test.Keywords
Physical Activity, Children, Creativity, Self-Directed Learning

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri