Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyetten Günümüze Lise Coğrafya Müfredatlarında Kültür Konularının Yeri
(The Status of Cultural Topics in High School Geography Curriculum from the Declaration Republic to Present )

Cumhuriyetten Günümüze Lise Coğrafya Müfredatlarında Kültür Konularının Yeri

 
Yazar : Candaş GÖCEN  & Salih ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (2)
Sayfa : 1-16
DOI Number: :
Cite : Candaş GÖCEN & Salih ŞAHİN, (2020). Cumhuriyetten Günümüze Lise Coğrafya Müfredatlarında Kültür Konularının Yeri . Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (2), p. 1-16. Doi: 10.26579/jocures.54.
138    116


Özet

Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli değişimler yaşanmıştır. Eğitimin planlı bir yol haritası olan müfredatlar da bu değişimlerden etkilenmiştir. Araştırma, temelde coğrafya müfredatları içerisinde yer alan kültürel konuların geçmişten günümüze durumunu ele almaktadır. İnsan ve doğa arasındaki ilişki ve bu ilişkiden doğan mesken, tarım, ticaret, göç, nüfus artışı, ekonomik faaliyet, kültür gibi konular coğrafya eğitiminin merkezini oluşturur. Ancak coğrafya için temel inceleme alanı, insan ve doğal ortamın zaman içerisinde geçirdiği değişimler ve bunların neden ve sonuçlarıdır. Bu çalışmada, kültür konularının coğrafya müfredatlarında nasıl ve ne kadar yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, doküman analizi yöntemi kullanılarak cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uygulanan lise coğrafya dersi öğretim programları incelenmiştir. Araştırma sonucunda geçmişten günümüze coğrafya müfredatlarında kültür konularına yeterince yer verilmezken 2005 yılından itibaren müfredatta kültür konularına daha fazla yer verildiği görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Coğrafya dersi müfredatı, kültür konuları, coğrafya dersi öğretim programları

Abstract

Since the declaration of the Republic, important changes have occurred in education as in every field. Curricula, which are a planned road map of education, has been also affected by these changes. This study esentially addresses the status of cultural topics which is included in the geography curricula from past to present . The relationship between human and nature, and the issues arising from this relationship including residence, agriculture, trade, migration, population growth, economic activity, culture form the center of geography education. However, the main study area for geography is the changes that human and natural environment has experienced over time, and their cause and consequences. In this study, it is tried to reveal how and how much cultural issues are included in geography curricula. In this regard, the high school geography programs that has been applied since the declaration of the republic has been examined by using the document analysis method. As a result of the study, it has been understood that cultural issues in geography curricula are not sufficiently covered from past to present, but since 2005, these subjects have been included more in the curricula.Keywords
Curriculum of geography, cultural topics, geography programs

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri