Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Televizyonlu Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşleri
(Social Studies Teachers’ Views on Televisional Distance Education )

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Televizyonlu Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşleri

 
Yazar : Ahmed Emin OSMANOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 67-88
DOI Number: :
Cite : Ahmed Emin OSMANOĞLU , (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Televizyonlu Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşleri. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), p. 67-88. Doi: 10.26579/jocures.49.
407    386


Özet

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Türkiye’de Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan televizyonlu uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 10 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile görüşülmüştür. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenler kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama tekniği yarı yapılandırılmış görüşmedir. Araştırma verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada ¬televizyonlu uzaktan açık öğretim dersi veren öğretmenlerin kıyafetlerinin genel olarak uygun görüldüğü, fiziksel görünüşlerin önemli olmadığı, sunum yapan öğretmenlerin diksiyonlarının, sunu akış planın yeterli olduğu, içerikte bazı eksiklikler bulunduğu, öğretmenlerin sunu esnasında ekrandan ya da ellerindeki kâğıttan okumalarının yanlış olduğu, kullanılan animasyonların öğrenciye faydalı olduğu, sunu içeriklerinde zenginleştirici değişiklikler yapılması gerektiği, dersler için ayrılan sürenin yeterli olduğu, sunum yapan öğretmenlerin değişmesinin ya da değişmemesinin avantajlı ve dezavantajlı yönleri olduğu, ders çekimleri yapılan stüdyoda sadece öğretmen ve akıllı tahtanın bulunmasının ve kameranın sadece bu platformu göstermesinin uygun olduğu, stüdyonun bir sınıf ortamı gibi düzenlenebileceği, öğretmen yerine animasyonların kullanılmasının doğru olmayacağı, mevcut sunumları daha eğlenceli hale getirmek için daha çok sorular sorulması gerektiği, ders sunusuna bağlı içeriklerde oyunlar oynanması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Uzaktan öğretim, Öğretmen görüşü

Abstract

This study aims to determine the views of social studies teachers regarding the TV-based distance learning applied in Turkey during Covid-19 pandemic. To this end, an interview was conducted with 10 social studies teachers. The study group, which consisted of the teachers, was selected with snowball sampling method. The data collection technique of the research is semi-structured interview. The data of the research were analyzed through content analysis. The research findings show that the outfits of teachers who are responsible in TV-based distance learning are generally appropriate, physical appearances of the teacher are not important, the diction of the teachers who present and the flow plan of their presentation are sufficient, there are some deficiencies in the content, the teaches’ reading on the screen or the paper during the presentation was wrong, the animation used are beneficial, enriching changes should be made in the contents of the presentation, the time allocated for the lessons is sufficient, there are advantages and disadvantages regarding the change of the teachers who present, the presence and display of only the teacher and the smart board in the studio where the shooting takes place is appropriate, the studio can be arranged like a classroom environment, it is not right to use animations rather than teachers, more questions should be asked to make the present presentations more fun, and games should be played in line with the contents of the course presentations.Keywords
Social studies, Distance education, Teachers’ views

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri