Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bağımsız Anaokulu ve Anasınıflarının Kalite Düzeyinin İncelenmesi
(Assessing the Quality Level of Independent Kindergartens and Nursery Classes Affiliated to Ministry of National Education )

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bağımsız Anaokulu ve Anasınıflarının Kalite Düzeyinin İncelenmesi

 
Yazar : Hasan Uğur SERDAROĞLU  & Hatice BEKİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 51-66
DOI Number: :
Cite : Hasan Uğur SERDAROĞLU & Hatice BEKİR, (2020). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bağımsız Anaokulu ve Anasınıflarının Kalite Düzeyinin İncelenmesi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), p. 51-66. Doi: 10.26579/jocures.48.
516    397


Özet

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu ve ilkokul bünyesinde bulunan anasınıflarının kalite düzeyinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığa bağlı bulunan altı bağımsız anaokulu ve altı ilkokul bünyesinde bulunan 30 okul öncesi eğitim sınıfı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, “Okul Öncesi Eğitim Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ECERS)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ECERS ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamaları alınarak betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Anaokulu ile anasınıfları arasında alt boyut ve toplam kalite düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için “Bağımsız Örneklemler t-Testi” kullanılmıştır. Anaokulu ve anasınıflarının kalite düzeylerine yönelik bulgular incelendiğinde anaokullarının ECERS ölçeği kişisel bakım rutinleri ve yetişkin ihtiyaçları alt boyutlarının az yeterli ile iyi arasında, mobilya ve görsel mobilyalar, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler ve yaratıcı etkinlikler alt boyutlarının az yeterli, sosyal gelişim boyutunun yetersiz ile az yeterli arasında ve ECERS ölçeği toplam kalitesinin az yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Anasınıflarının kişisel bakım rutinleri ve sosyal gelişim alt boyutlarının yetersiz, mobilya ve görsel mobilyalar, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, yetişkin ihtiyaçları alt boyutlarının ve ECERS ölçeği toplam kalite düzeyinin yetersiz ile az yeterli arasındaki düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Anaokulu ile anasınıflarının kalite düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t-testi bulgularına göre ise anaokulu ile anasınıfları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, anaokulu, anasınıfı, kalite

Abstract

This study was conducted with the aim of investigating quality level of independent kindergartens and nursery classes within the body of primary schools affiliated to Ministry of National Education. Study population involves 30 pre-school classes in six independent kindergartens and six nursery classes within the body of Ministry of National Education. Data collection tool of the study is “Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS)”. In the analysis of the obtained data, descriptive statistics were calculated by taking the ECERS scale sub-dimension and total score averages. “Independent Samples t-Test” was used to determine whether there is a significant difference between kindergartens and nursery classes in terms of sub-dimension and total quality levels. When the findings regarding the quality levels of kindergartens and nursery classes were examined; minimal to good level in ECERS scale personal care routines and sub dimension of needs of adults; minimal level in the sub dimensions of furniture and visual materials, language and reasoning, motor activities, social development, needs of adults; an insufficient to minimal level in the social development dimension; and a minimal level in ECERS scale total quality were detected. Also, it was seen that sub dimensions of personal care routines and social development for nursery classes is insufficient; sub dimensions of furniture and visual materials, language and reasoning, motor activities, social development, needs of adults and ECERS total quality level is insufficient to minimal level.Keywords
Preschool education, kindergarten, nursery class, quality

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri