Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yükseköğrenim Kurumlarındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Hedefleri
(Career Objectives of Foreign Students in Higher Education Institutions )

Yazar : Fatma FİDAN  & Yeliz YEŞİL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 31-50
DOI Number: :
Cite : Fatma FİDAN & Yeliz YEŞİL, (2020). Yükseköğrenim Kurumlarındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Hedefleri. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), p. 31-50. Doi: 10.26579/jocures.47.
163    161


Özet

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası öğrenci dolaşımları artmıştır. Öğrenci dolaşımları üniversitelerdeki eğitimin kalitesinin artmasına, üniversitelerin uluslararasılaşmasına, diğer ülkelerle işbirliğinin gelişmesine ve köprü oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca istihdamın artmasına ve üretimin çeşitlenmesine de katkı sağlanmaktadır. Bu sebeple yabancı öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak ve onların kariyer hedeflerini belirlemede gerekli desteği vermek önemlidir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi açısından da nitelikli insan gücünün ülkemize gelmesi ve eğitimin çeşitlenmesi önem arz etmektedir. Böylece eğitimde kalite artışı desteklenecektir. Bu çalışmada da Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kariyer hedefi ve kariyer hedefini belirleyen faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Öğrencilerin ülkelerine dönme isteği ve bunu etkileyen unsurlar ve öğrenime başladıkları dönemde sahip oldukları kariyer hedefi ile şuan ki kariyer hedeflerinin değişip değişmediği sorgulanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde; öğrencilerin gelecek hedefleri ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik statüsü ile paralellik göstermektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmının aldığı eğitimden memnun olduğu görülmektedir. Aldığı eğitimin “iyi bir iş ve gelecek sağlayacağı” düşüncesi memnuniyeti arttırmaktadır. Öğrencilerin 67’sinin kariyer planı olsa da katılımcıların çoğunluğunun belirgin bir planının olmadığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Üniversite, eğitim, yabancı uyruklu öğrenci, kariyer, beşeri sermaye

Abstract

Today, with the globalization, student circulation among countries has increased. The student circulation contributes to the improvement of the quality of education in universities, the internationalization of universities, the development of cooperation with other countries and the formation of bridges. In addition, it contributes to increase in employment and diversification of production. For this reason, it is important to facilitate the adaptation of foreign students and provide the necessary support in determining their career goals. In terms of the development of human capital, it is important that qualified manpower comes to our country and diversifies education. Thus, quality increase in education will be supported. In this study, career goals of foreign students studying in Turkey and the factors that determine the career objectives are researched. The desire of the students to return to their country and the factors affecting it, and the career goals they have in the period they started their education, and whether their career goals have changed have been questioned. When the research findings are examined; students' future goals are in parallel with the level of development of the countries and the socio-economic status of the family. Most of the students are satisfied with the education they receive.They are satisfied with the idea that the training will provide a good job and future. Although 67 of the students had a career plan, the majority of the participants did not have a clear plan.Keywords
University, education, foreign students, career, human capital

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri