Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Basit Makineler Ünitesinin Anlatımında İnfografik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi
(The Effect of Infographic Use on the Students' Academic Success and Permanence in the Teaching of Basic Machinery Unit )

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Basit Makineler Ünitesinin Anlatımında İnfografik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi

 
Yazar : Adem YILMAZ  , Ömer Volkan YAZ & Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (2)
Sayfa : 15-22
DOI Number: :
Cite : Adem YILMAZ , Ömer Volkan YAZ & Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU, (2019). 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Basit Makineler Ünitesinin Anlatımında İnfografik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 9 (2), p. 15-22. Doi: .
551    536


Özet

Günümüzde teknolojinin de yardımıyla artık ders anlatımları ve bilgi aktarımları oldukça çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Ders kitapları her ne kadar öğrencilerin ulaşabildikleri ilk kaynaklar olsa da bunları destekleyen yardımcı çalışmalarında yapılması gerekmektedir. İnfografikler bu yardımcı çalışmalardan sadece birisidir. İnfografikler öğretmenlere bilgiyi daha sistematik ve bütüncül bir yapı ile sunabilme fırsatı sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmada, 8.sınıf fen bilimleri dersi basit makineler ünitesinin anlatımında infografik kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve kalıcılığına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test deney kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenmiş Kastamonu ilinde bulunan iki farklı devlet okulundaki toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Basit Makineler Ünitesi Başarı Testi” ve “Fen Bilimleri Dersi Kalıcılık Testi” kullanılmıştır. Uygulama 8 hafta sürmüştür. Uygulama sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, deney grubunda bulunan öğrencilerin başarı testi ve kalıcılık testi sonuçlarının kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
İnfografik, Akademik Başarı, Kalıcılık

Abstract

Nowadays, with the help of technology, lectures and information transfer have started to vary widely. Intelligent boards, three-dimensional printers, three-dimensional media, virtual reality applications, etc. Although textbooks are the first sources that students can access, they need to be done in supportive studies. Infographics are just one of these helpful studies. Infographics provide teachers with the opportunity to present information in a more systematic and integrated structure. In this study, it was aimed to determine the effect of infographic use on the academic success and permanence of the 8th grade science lesson basic machinery unit. In the research process, quasi-experimental design with pre-test and post-test control group was used. The sample of the study consisted of 80 students in two different state schools in Kastamonu province. In this study, Basic Machines Unit Success Test Testi and Science Course Permanence Test were used as data collection tools. The application lasted 8 weeks. When the findings of the study were examined, it was determined that the results of the achievement test and permanence test of the students in the experimental group were higher than the students in the control group and they were significantly different.Keywords
Infographic, Academic Success, Persistence

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri