Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının İnfografik Kullanımı Açısından İncelenmesi
(Investigation of Secondary School 5, 6, 7, 8 Grade Science Textbooks for Infographic Use )

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının İnfografik Kullanımı Açısından İncelenmesi

 
Yazar : Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU  , Ömer Volkan YAZ & Adem YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 15-28
DOI Number: :
Cite : Mustafa Kemal YÜZBAŞIOĞLU , Ömer Volkan YAZ & Adem YILMAZ, (2019). Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarının İnfografik Kullanımı Açısından İncelenmesi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 9 (1), p. 15-28. Doi: 10.26579/jocures.38.
551    311


Özet

İnfografik kullanımı son yıllarda eğitim ve öğretim uygulamalarında kendine sıkça yer bulan dijital bir uygulama alanıdır. İnfografikler kitap yazarlarına, öğretmenlere, tasarımcılara ve hatta öğrencilere bile zaman zaman kendi tasarımlarını yapma ve özgün eserler ortaya koyabilme fırsatı sunmaktadır. Bu özellikleri ile infografikler birçok kitleye ulaşabilmekte ve dikkat çekici yapıları ile insanların hafızasında büyük bir yer edinebilmektedir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz bu çalışmada infografiklerin kullanım sıklığı ve fen bilimleri ders kitaplarında yer alma durumları incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin tercih edildiği çalışmada ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf fen bilimleri ders kitapları infografik kullanımı, yer verilme sıklığı, niteliklere uygun kullanımı gibi kriterler dikkate alınarak incelenmiştir. Araştırmada konu alanında uzman üç farklı öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı inceleme ve kodlamalar yapılmış ve daha sonra bu incelemeler birleştirilerek belirli temalar altında sunumları gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları betimsel ve içerik analizleri ile desteklenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
İnfografik, Fen Bilimleri, Doküman İnceleme, Ders Kitabı

Abstract

In recent years, the use of infographic is a digital application field which is frequently found in education and training applications. Even infographics allow book writers, teachers, designers and even students to create their own designs and create original works from time to time. With these features, infographics can reach many people and with their remarkable structures, they can have a great place in people's memory. In this study, the frequency of the use of infographics and their inclusion in science textbooks were examined. In this study, document analysis of qualitative research methods is preferred. The textbooks of 5th, 6th, 7th and 8th grade science textbooks have been examined by taking into consideration the criteria such as the use of infographic, inclusion frequency and appropriate usage. In this research, three different faculty members were examined and coded separately and then these studies were combined and their presentations were made under certain themes. The research results, descriptive and content analyzes were supported and recommendations were made.Keywords
Infographic, Science Education, Document Analysis, Textbook

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri