Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Elmalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği
(Measuring the Satisfaction of Citizens for the Social Assistance and Solidarity Foundation Services: The Case of Elmalı Governorship Social Assistance and Solidarity Foundation )

Yazar : Rukiye KILIÇ  Mükerrem ATALAY ORAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 147-160
DOI Number: :
Cite : Rukiye KILIÇ Mükerrem ATALAY ORAL, (2017). Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Elmalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Örneği. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (1), p. 147-160. Doi: .
183    149


Özet

Gelişen ve çeşitlenen insan ve toplum ihtiyaçlarının yerel ölçekteki kurumlar vasıtasıyla karşılanması, hem zaman, hem de maliyet bakımından elverişli olması herkes tarafından kabul edilmiştir. Yerel yönetimler memnuniyet araştırmaları uygulayarak ve hizmet kalitesini arttırarak vatandaşın beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır. Bu çalışma, Elmalı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sunduğu hizmetlerden vatandaşın memnuniyetini ölçmeyi amaçlamaktadır. Yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden genel memnuniyeti belirlemek amacıyla vatandaşlara yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistikî metotlarla analiz edilmiştir. Çalışmada, Elmalı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından hizmet alan vatandaşların memnuniyet düzeylerine yönelik sonuçlar açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, Elmalı Kaymakamlığı, Antalya, Türkiye.

Abstract

Developing and diversifying needs of local-level institutions, meeting the people and the community, through both time and cost to be adoptd by everyone in terms of favourable. Local governments attempt to meet their citizens’ expectations by improving the quality of services and conducting satisfaction surveys measuring their satisfaction level. This paper aims to measure the satisfaction level of citizens regarding the services delivered by the Elmalı Governorship Social Assistance and Solidarity Foundation. Face-to-face survey was conducted by citizens in order to determine the general attitude towards the local governments services. The obtained data were analyzed by statistical methods. In the study, the results of the satisfaction levels of the citizens receiving service from the Elmalı Governorship Social Assistance and Solidarity Foundation are explained.Keywords
Local Governments, Social Assistance and Solidarity, Elmalı Governorship, Antalya, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri