Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Malzeme Biliminin Tasarım-Animasyon Programları Desteğiyle Anlatılması
(Explanation Of Material Science With Design-Animation Programs Aided )

Malzeme Biliminin Tasarım-Animasyon Programları Desteğiyle Anlatılması

 
Yazar : Ömer Erkan ÖZALTIN  Okan ORAL, Abdullah ÖZSOY  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 135-146
DOI Number: :
Cite : Ömer Erkan ÖZALTIN Okan ORAL, Abdullah ÖZSOY, (2017). Malzeme Biliminin Tasarım-Animasyon Programları Desteğiyle Anlatılması. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (1), p. 135-146. Doi: .
628    408


Özet

Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrencilere bölüm derslerinde anlatılan teorik bilgilerin, laboratuvar ortamında uygulanarak veya benzetimlerle desteklenerek pekiştirilmesi gerekmektedir. Bir laboratuvarın oluşturulmasında; uygun fiziksel ortam, zaman, pahalı cihaz temini, güvenlik gibi kısıtlamalarla karşılaşılmaktadır. Bu kısıtlamalar uygun alternatiflerin aranma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Deneylerin mekân, zaman ve yüksek maliyetten bağımsız bir biçimde, geleneksel laboratuvarlara alternatif olarak benzetimlerinin tasarlanması mümkündür. Bu çalışma, lisans ve önlisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerdeki ‘Malzeme Bilimi’ dersinin bilgisayar yardımıyla anlatılması ve öğrencinin derse olan ilgisini artırarak başarısının yükseltilmesi hedeflenerek yapılmıştır. Çalışmada ilk aşama olarak, geniş bir literatür taraması yapılmış, öğrencilerin kullanabileceği teorik bilgiler oluşturulmuştur. Daha sonra malzeme bilimi dersinin anlatılmasında kullanılmak üzere, AutoCad, SolidWorks ve 3D Studio Max programları kullanılarak üç boyutlu animasyonlar hazırlanmıştır. Animasyonların mümkün olduğunca anlaşılır ve teorik bilgilerle birbirlerini tamamlar nitelikte olmasına dikkat edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Üç boyutlu animasyon, Malzeme Bilimi, 3D Studio Max.

Abstract

Theoretical knowledge taught to students in Faculties of Engineering in chapter lectures needs to be reinforced by applying them in the laboratory or supporting them by simulations. In the formation of a laboratory; restrictions such as appropriate physical environment, time, expensive equipment supply and security are encountered. These restrictions bring out the need to search for appropriate alternatives. It is possible to design experiments independent to space, time and high costs as simulations, being an alternative to conventional laboratories. This presentation aims to study the Material Science lessons in undergraduate and associate degree universities by means of computer and to increase the success of the students by developing a higher interest for the lesson. In the first step, a wide range research of the literature has been made and the theoretical information students can use have been developed. Afterwards, threedimensional animations have been prepared using AutoCad, SolidWorks and 3DStudio Max in order to use for the Material Science lessons. It is of utmost importance that the animations should be easily understandable and have a complement with the theoretical information used.Keywords
Three-Dimensional Animations, Material Science, 3D Studio Max.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri