Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Participation in Education and Employment of Disabled Children: Nilüfer School School Sample
(Engelli Çocukların Eğitimi ve İstihdama Katılımı: Nilüfer İş Okulu Örneği )

Participation in Education and Employment of Disabled Children: Nilüfer School School Sample

 
Yazar : Fatma FİDAN  & Yeliz YEŞİL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 8 (2)
Sayfa : 1-10
DOI Number: :
Cite : Fatma FİDAN & Yeliz YEŞİL, (2018). Participation in Education and Employment of Disabled Children: Nilüfer School School Sample. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), p. 1-10. Doi: .
565    336


Özet

Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal açıdan çeşitli düzeylerde kayıpları olan bireylerdir ve bundan dolayı topluma diğer bireyler gibi eşit koşullarda tam ve etkin olarak katılamamaktadırlar. Engelli bireylerin toplumsal hayatta etkin biçimde var olabilmesi için eğitim sürecine ve istihdama katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim kurumları faaliyet göstermektedir. Araştırmanın amacı engelli bireylerin eğitimi ve istihdama katılım süreçlerinin hazırlanması, karşılaşılan güçlükler, engelli eğitiminin bireysel-toplumsal öneminin ortaya konulması için gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak derlenmiştir. Nilüfer İş Okulu’ndaki eğitimcilerle yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Diğer yandan 1 ay süresinde haftada bir gün eğitimlere katılarak gözlemler “katılımcı gözlem” aracılığıyla da veriler derlenmiştir. Araştırma, Nilüfer İş Okul’unda gerçekleştirilmiştir. Okul, ortaöğretimlerini tamamlayan, 23 yaşından gün almamış hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan, genel ve orta öğretim programlarına devam edemeyen, özel eğitim gerektiren bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla açılan yaygın eğitim kapsamında 4 yıl eğitim veren devlete bağlı özel eğitim kurumudur. Araştırmanın bulgularına göre, zihinsel engellilerin eğitiminde ileride başkalarına bağlı olmadan yaşamaları, toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim süresinde, bilgi ve beceri edinme yanında kendini ifade etme, toplumsal uyum, arkadaşlık kurma, başka insanlarla birlikte faaliyet yapabilme, öz bakım, hedef belirleme, sosyal faaliyetlere katılım, bağımsızlık, özgüven kazandığı görülmektedir. Böylece engelli bireyler topluma uyum sağlayabilmekte ve ekonomik özgürlüğü olan sosyal bireyler olarak toplumda yer almaktadırlar.Anahtar Kelimeler
Engelli,Engelli Eğitimi,Engelli İstihdamı.

Abstract

Disabled are individuals who have various levels of physical, mental, spiritual, and sensory loss and therefore they can not participate fully and effectively in equal conditions to the life as other individuals.In order for disabled people to exist effectively in social life, it is necessary to ensure the participation of the education process and employment. Educational institutions operate for this purpose. The purpose of the study was to prepare the education and employment participation processes of the disabled people, the difficulties they faced, the individual-social importance of the disabled education. Research data were collected using face-to-face interviews and participant observation techniques. The trainers in Nilüfer School of Business interviewed using semi-structured interview form. On the other hand, participating in trainings one day a week during 1 month, the observations were compiled through "participant observation". The research was carried out at Nilüfer School of Business. The school which is composed of individuals who complete secondary education, have mild mental learning disabilities that are not 23 days old, can not attend general and secondary education programs, and require special education; is a state-affiliated private education institution that provides 4 years of education within the scope of non-formal education to improve basic living skills, meet learning needs, ensure compliance with the society, and prepare for work and profession. According to the findings of the research, it is aimed to integrate the lives of the mentally retarded people into society without depending on others in the future. In the education period of the students, it is seen that besides acquiring knowledge and skills, self-expression, social harmony, friendship, activity with other people, self-care, goal setting, participation in social activities, independence and self-confidence are gained. Thus, disabled individuals are able to adapt to society and take part in society as social individuals with economic freedom.Keywords
Disabled, Disabled Education, Disabled Employment.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri