Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
(The Effect of Primary School Teachers Attitudes towards Science Teaching for Students Academic Achievements )

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

 
Yazar : Cihan GÜLGÜN  Atila ÇAĞLAR, Adem YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 27-44
DOI Number: :
Cite : Cihan GÜLGÜN Atila ÇAĞLAR, Adem YILMAZ, (2017). Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (1), p. 27-44. Doi: .
464    357


Özet

Fen bilimleri dersi, konu alanında uzmanlaşmış ve bu alanda kendini sürekli yenileyen, teknolojideki hızlı değişim ve gelişimleri takip edip, bu değişime ayak uyduran öğretmenler tarafından okutulması gereken bir derstir. Özellikle sınıf öğretmenlerinin birden fazla disiplin hakkında bilgi sahibi olması da göz önüne alındığında bu işlemin ne kadar zor olduğu açıkça görülmektedir. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları incelenmiş ve bu tutumların öğrencilerin fen başarıları üzerine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede araştırmada genel olarak tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmenlerin tutumları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişki incelendiğinden araştırma aynı zamanda ilişkisel bir tarama özelliğine de sahiptir. Çalışma kapsamında, Sivas ilinde bulunan 14 ilköğretim okulunda görev yapan 30 kişilik 5.sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin eğitim vermekte olduğu 423 öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında nicel veri toplama araçları kullanılmış olup, Fen Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Iteman 3.00 ve SPSS 17.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumları ile öğrencilerin akademik başarıları arasında orta düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
fen bilimleri, fen öğretimi, akademik başarı, sınıf öğretmeni

Abstract

The science course is a profession that is specialized in the subject area and that needs to be taught by the teachers who constantly renew themselves, follow the rapid changes and developments in technology, and adapt to this change. It is clear how difficult this process is, especially given that primary school teachers have knowledge of more than one discipline. In this research, the attitudes of the primary school teachers towards science teaching were examined and the effect of these attitudes on the science achievement of the students was tried to be determined. In this framework, the survey model was used in general. Since the relationship between the attitudes of teachers and the academic achievement of students is examined, the research also has a relational screening feature. Within the scope of the study, 30 primary school teachers for 5th degrees who work in 14 primary schools in Sivas province and 423 students that these teachers are giving education were included in the study. In the scope of the research, quantitative data collection instruments were used, Teacher Attitude Scale towards Science Education and achievement test developed by researchers were used. Iteman 3.00 and SPSS 17.0 package programs were used in the analysis of the data. According to the results of the research, a moderate correlation between the teachers' attitudes towards science teaching and the academic achievement of the students was determined.Keywords
science, science teaching, academic achievement, primary school teacher.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri