Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği
(Identifying the Computer Literacy Skill Levels of Vocational Schools Students: The Case of Akdeniz University )

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği

 
Yazar : Okan ORAL  Mustafa ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 13-26
DOI Number: :
Cite : Okan ORAL Mustafa ÇAKIR, (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (1), p. 13-26. Doi: .
449    353


Özet

Türk Yüksek Öğretim alanı içerisinde önemli yere sahip olan meslek yüksekokullarının (MYO) sayısı artmakta ve artan sayıyla birlikte yaşanan sorunlar da çözülmeyi beklemektedir. Özellikle son zamanlarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ara eleman ihtiyacını karşılayan MYO’ların diğer sorunları dışında, verdikleri eğitim ve eğitimin yeterliliği de tartışılmaya başlanmıştır. Çünkü, günümüzde toplumların ihtiyaç duyduğu birey nitelikleri değişmiştir. Teknolojinin etkisiyle sürekli değişen ve gelişen bilgi karşısında var olan teknolojiyi kullanmak birey için bir ayrıcalık değil zorunluluk halini almıştır. Bu ortamda yer alan bireylerin bilgiye nasıl erişilebileceğini bilen, gerektiğinde bilgilerini ihtiyacına yönelik kullanabilen ve yeni bilgiler üretebilen nitelikte olmaları istenmektedir. Bu araştırmanın amacı, İktisadi ve İdari Programlarda eğitim alan ön lisans öğrencilerinin bilgisayar okur-yazarlık düzeylerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, Akdeniz Üniversitesi Elmalı MYO İktisadi ve İdari programlarda eğitim alan ön lisans öğrencileri üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, MYO’ların iktisadi ve idari programlar bölümlerinde okuyan öğrencilerin bilgisayar okur-yazarlık düzeyleri yüzyüze anket yöntemi ile beşli likert ölçeği kullanılarak SPSS 15,0 programında test edilmiş ve elde edilen sonuçlar açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler
Bilgisayar okur-yazarlığı, Bilgisayar Becerisi, Meslek Yüksekokulu

Abstract

The number of vocational schools in Turkish higher education system has been in rise. This growth brings creates various setbacks that are waiting to be solved. In particular, poor quality of education and training provided by vocational schools, which supply semi-skilled workers for small and medium sized enterprises, has been started to criticize. Becauce of the qualities of individuals that societies need have changed in our day. It is no longer a privilege but a necessity for today’s individuals to use the existing technologies to handle the information available, which is continuously changing and improving due to technology. Individuals in such an environment need to be able to know how to access information, can use it to suit their needs and produce new information. Aim of this study is to determine the computer literacy levels of undergraduate students Economics and Administrative Programs in the field of education. For this purpose, research was carried out on undergraduate students that studying at Akdeniz University Vocational Schools Elmalı In Economics and Administrative Programs. In this study, the computer literacy levels of their Economics and Administrative Programs students of vocational schools have been investigated with face-to-face interview. Hypotheses have been tested using SPSS 18 program and the results have been discussed accordingly.Keywords
Computer literacy, computer skills, vocational schools.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri