Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçe Ders Kitaplarının Değer Çeşitliliği Sunması Bakımından Karşılaştırılması
(Comparison of the Values of Turkish Course Text Books )

Türkçe Ders Kitaplarının Değer Çeşitliliği Sunması Bakımından Karşılaştırılması

 
Yazar : Nilgün AÇIK ÖNKAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 205-214
DOI Number: :
Cite : Nilgün AÇIK ÖNKAŞ , (2017). Türkçe Ders Kitaplarının Değer Çeşitliliği Sunması Bakımından Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (2), p. 205-214. Doi: .
446    295


Özet

Değer; kıymet, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin hak ettiği karşılık olarak tanımlanabilir. Değer kavramını kısaca, insanı insan yapan özelliklerin tamamıdır, diye açıklayabiliriz. Her milletin, kendine has kültürü ve değerleri vardır. İnsanlar, değerleri severek ve isteyerek benimserler çünkü değerler, toplumda ilgi gösterilen, arzu edilen şeylerdir. Öğrenciler, ailelerinden, sosyal çevrelerinden, eğitim kurumlarından toplum yaşamının gerektirdiği beceri, tutum, değer ve davranışları edinmektedirler. Değerler büyük ölçüde, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak kazanılmaktadır. İnsan davranışlarını anlamlandırmanın yolu değerler eğitiminden geçmektedir. Değerlerle insan davranışları arasında sıkı bir ilişki vardır. Değerler insan davranışlarını yön verirler. Öğrencilere istenilen davranışları kazandırmak demek olan eğitim, öğrencileri, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak geliştirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmada değerler eğitimine büyük rol düşmektedir. Değerler eğitimi dünyada ve ülkemizde gittikçe önem kazanan bir konudur. Sosyal medyada ve günlük hayatın pek çok karesinde Mevlânâ, Şems, Yunus Emre, Fûzulî gibi ünlü kişilerin özlü sözleri paylaşılmaktadır. Günümüzde insanlar; his ve düşüncelerini bu özlü sözler vasıtasıyla anlatma, problem yaşadığı kişilere bu yolla mesaj verme eğilimindeler. Bu noktadan hareketle toplumun bu talebi doğrultusunda, öğrencilere değerler eğitimi kazandırmada Türkçe ders kitaplarının yerini belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Türkçe ders kitapları değerler çeşitliliği barındırması bakımından karşılaştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yayını kitap ile özel yayın kitap karşılaştırılarak değerlere yer verme durumu tespit edilmiş, elde edilen veriler değerlendirilerek sonuca varılmış ve bu sonuca göre öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Değer, Türkçe ders kitapları, değerler eğitimi.

Abstract

Value can be defined as an abstract measure that determines the importance of something or what something is worth. Briefly, we can explain the concept of value as the whole of the characteristics that make us human. Every nation has its own culture and values. People embrace values lovingly and willingly because values are the things desired and interested by the society. Students acquire the skills, attitudes, values and behaviors required by the social life from their families, social environments and educational institutions. Values are gained by living as a result of observation and interaction. The way to understand human behavior is through value education. There is a close relationship between values and human behaviors. Values govern human behaviors. Imparting the desired behaviors to students means developing them cognitively, emotionally and behaviorally. In this development goal, value education has a big role to play. Values education is a topic of increasing importance in the world and in our country. In the social media and daily life many words of wisdom stated by famous people such as Mevlânâ, Shams, Yunus Emre, Fûzulî are shared. People today tend to express their feelings and thoughts through these words and to give messages to those with whom they have problems in this way. In this connection, the current study aimed to determine the place of Turkish textbooks in terms of inculcating values in student. Turkish textbooks are compared in terms of hosting values. In this regard, by comparing a Turkish textbook published by the Ministry of National Education with a Turkish textbook published by a private publishing company, data were obtained to be analyzed and then some suggestions were made.Keywords
Value, Turkish textbooks, values education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri