Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Özengen (Amatör) Keman Eğitimi Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin Keman Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği
(Assessment of the Opinions of Volunteer (Amateur) Violin Teachers about Violin Lessons in Turkey: The Case of Ankara )

Türkiye’de Özengen (Amatör) Keman Eğitimi Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin Keman Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği

 
Yazar : Erdem ÇAĞLAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 113-124
DOI Number: :
Cite : Erdem ÇAĞLAR , (2017). Türkiye’de Özengen (Amatör) Keman Eğitimi Alanında Görev Yapan Eğitimcilerin Keman Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (2), p. 113-124. Doi: .
414    300


Özet

Genel müzik eğitimi ile mesleki müzik eğitimi arasında bir köprü olma özelliği taşıyan özengen müzik eğitimi bu yapısı itibariyle toplumun müzik kültürünün ifade edilmesi bakımından oldukça önem taşımaktadır. Özengen keman eğitimi, özengen müzik eğitiminin diğer alanları gibi gönüllülük esasına dayalı olarak eğitim verilen, bireylerin müzikal tatminleri ve kültürel gelişimleri bakımından önemli bir çalışma alanı olarak düşünülmektedir. Mesleki keman eğitiminin teknik ve müzikal öğelerini barındıran, ancak ölçütleri ve sınırları mesleki keman eğitimi kadar belirgin olmayan ve toplumdaki bireylere estetik duygular ve müzikal bir motor-gelişim kazandırmayı amaçlayan oldukça özel bir alandır. Araştırma, özengen keman eğitimi veren eğitimcilerin alanla ilgili görüş ve sorunlarını saptayarak özengen keman eğitimi alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özengen keman eğitimi alan öğrencilerin hedef davranışlara ulaşma durumları, çalgılarının nitelik durumları, çalışma ortamları gibi konularda eğitimci görüşleri alınarak bir değerlendirme yapılmak istenmiştir. Çalışmada Ankara ili örneği alınarak bu şehirde hizmet veren eğitimcilerle mülakat yapılmış, alınan cevaplar gruplandırılarak yorumlarla sunulmuştur. Özengen keman eğitimi veren 23 keman eğitimcisi ile görüşme neticesinde eğitimcilerin; öğrencilerin özellikle ekonomik sebeplerle nitelikli çalgılara (keman) kolay ulaşamadığı, çalgıların bakımlarının düzenli yapılmadığı, arşe seçimine yeterince önem verilmediği, özengen keman eğitimi alanında yayınların artması ve keman eğitimcilerine ulaştırılabilmesi gerektiği, öğrencilerin ders için yeterli çalışmayı yapamadığı, derslere devam konusunda çoğunlukla sorun yaşanmadığı, ancak hedeflere ulaşma konusunda sorunlar yaşandığı şeklinde görüşlere sahip olduğu anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Müzik eğitimi, çalgı eğitimi, özengen keman eğitimi.

Abstract

Volunteer music education, which serves as a bridge between general music education and professional music education, is very important in terms of representing the music culture of the society. Voluntary violin education is considered as a significant field of study in terms of musical satisfaction and cultural developments of the individuals, where the education is based on volunteerism exactly like the other fields in volunteer music education. This very-special-field features the technical and musical elements of professional/occupational violin education, but its criteria and limits are not as distinct as professional/occupational violin education, and it aims to bring aesthetical feelings and musical motor-development to the individuals in society. This study aims to figure out the opinions and problems of the volunteer violin teachers about this field, and to contribute to the field of volunteer violin education. It is aimed to carry out an evaluation by taking the opinions of the teachers about some aspects, such as the students’ ability to attain the targeted behaviors, the quality of their instruments, and their work environments. This study was conducted in Ankara; the teachers in this province were interviewed, and their answers were grouped and presented with comments. As a result of the interviews with 23 volunteer violin teachers, it was observed that the students are having difficulties in finding high-quality instruments (violins) due to financial difficulties, they fail to carry out routine maintenance, and they do not pay strict attention to selection of fiddlesticks; it was also observed that the number of publications on volunteer violin education should increase, and these publications should become easily accessible; the students fail to practice adequately, they usually attend the classes, but there are serious problems about achieving the goals.Keywords
Music education, instrument training, volunteer violin education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri