Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Filmlerin Kullanımı
(Using Films in Turkish Teaching Grammar as a Foreign Language )

Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Filmlerin Kullanımı

 
Yazar : Adem İŞCAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7 (2)
Sayfa : 27-40
DOI Number: :
Cite : Adem İŞCAN , (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Filmlerin Kullanımı. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7 (2), p. 27-40. Doi: .
477    344


Özet

Yabancı dil öğreniminde dil becerilerinin etkili kullanılmasında dil bilgisi kurallarına hâkim olmanın büyük rolü vardır. Dil bilgisi kurallarına hâkim bir birey dilin imkân ve sınırlarının da farkına varır. Dil bilgisi öğretiminin amacı, dilin kurallarını belletmek değil, sahip olunan dilin her ortamda rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Dil öğretiminde işitsel ve görsel araçların kullanımı ve faydaları bilinen bir olgudur. Bu araçların başında da filmler gelmektedir. Yapılan araştırmalarda dil öğretiminde filmleri kullanmanın yabancı dil öğrencilerinin diğer dil becerilerinde olduğu gibi dil bilgisi becerilerinin gelişmesinde de etkili olduğu görülmüştür. Yapılan alan yazın taramasında filmlerin yabancı dil öğretiminde kullanımı konusunda yapılan birçok çalışma varken ülkemizde çok az çalışma yapıldığı ve bunun da yeterli olmadığı görülmüştür. Bu da çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, filmler yoluyla yabancılara Türkçe öğrenenlerin dil bilgisi becerilerinin geliştirilmesi konusu irdelenmiş ve öğretmenlerin yabancılara Türkçe derslerinde kullanabilecekleri, filmler yoluyla dil bilgisi becerilerinin geliştirilmesine dönük etkinlik örnekleri sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
yabancı dil, Türkçe, dil bilgisi, film.

Abstract

Having knowledge of linguistic rules has a majör role in the effective using of language skills in foreign language learning. A person who has mastered the rules of linguistic knowledge becomes aware of the possibilities and boundaries of language.The aim of teaching language knowledge is not to teach language rules, but to ensure that the language is being used comfortably in all settings. The using and utility of audotary and visual tools in language teaching is known phenomenon. At the beginning of these tools are fılms. It has been found that using films in languange teaching is also effective in the development of linguistic skills as foreign language learners are in other language skills. Although there are a lot of studies on the useing of films in foreign language teaching in the screening of the literature, it is seen that there are very few studies in our country and this is not enough.This demonstrates the importance of working. In this study, the development of grammar skills of foreign learners through film was exemined. Examples of activities aimed at the development of grammar skills through films that teachers can use in foreign language classes are presented.Keywords
foreign language, Turkish, grammar, film.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri