Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sanat Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulaması Üzerine Bir Karma Araştırma: Harran Üniversitesi Proje Örneği

Bu çalışmanın amacı çalışma grubunda yer alan Resim-iş Öğretmenliği öğrencilerinin proje tabanlı ve öğrenen merkezli öğrenmeye ilişkin görüşlerinin nicel ve nitel olarak ölçümünün sağlanmasıdır. Çalışmanın ana eksenini oluşturan Projenin gerçekleştirilmesi ile öğrencilerin görüşlerinde ortaya çıkan durumların değerlendirilerek, sonuçların analizinde nicel ve nitel veri toplama tekniklerini içeren karma bir araştırma yaklaşımı takip edilmiştir. Araştırmanın nicel kısmı için öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmış olup Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği ile toplanan veriler analiz edilirken, nitel kısmı için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuna ait veriler analiz edilmiştir. Araştırma bulguları dikkate alındığında çalışmada nitel analizler nicel analizlere nazaran çok daha anlamlı sonuçlar üretmiştir. Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Kurulu (HÜBAK) tarafından değerlendirilerek finanse edilen “Her Yerde Sanat Renklensin İktisat” projesinin özellikle nitel bulguları; proje tabanlı öğrenme ve uygulamaya dayalı toplumsal sonuç odaklı öğrenme üzerindeki etkilerinin olumlu yönde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre öğrencilerin proje yöntemiyle uygulamalı olarak gerçekleştirdikleri derslerini içeren söz konusu proje ile; eğlendikleri, öğrendikleri, topluma fayda sağladıkları yönünde ortak tutum ve görüşler yapılan görüşmeler ile doğrulanmıştır. Proje sonuçları ele alındığında öğrenmede proje tabanlı öğrenmeye dayalı toplumsal kimlikli ders içeriklerinin oluşturulması ve bu yönde uygulamaları artıracak projelerin geliştirilmesi önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Sanat Eğitimi, disiplinlerarası, proje, topluma hizmet uygulamaları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri