Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Fiziksel Aktivitenin Çocukların Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı; Fiziksel Aktivitenin Çocukların Kendi Kendine Öğrenme ve Yaratıcılık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesidir. Araştırma grubunu; Karaman ili Ermenek ilçesinde yer alan Hatice ve Hakkı Polat İlkokulu, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu ve Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulunda 1. 2. 3. ve 4. sınıfta yer alan 260’ı erkek 252’si kız toplam 512( yaş= 8.3184+1.27838 ) öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için Torrance(1966) yılında geliştirilen Aslan(2001) tarafında Türkçeye uyarlanan yaratıcılık ölçeği ve Fisher ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen ve Kocaman ve arkadaşları (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş (KKÖH) ölçeği veri toplamak için kullanılmıştır. Araştırmada ön test, son test ve izleme testinden oluşan basit deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Kolmogorov-Smirnov testi, One-Way Anova for Repeated Measures ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) ve Tukey testi, kullanılarak anlamlılık P<0,05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda; TYDT ölçümlerinden şekilsel akıcılık, orijinallik, başlıkların soyutluluğu, zenginleştirme, erken kapamaya direnç, yaratıcı kuvvetler alt boyutu puan ortalamaları ve TYDT Sözel B formunda yer alan; akıcılık, esneklik ve orijinallik alt boyutu puan ortalamaları ve kendi kendine öğrenmeye hazır oluş puan ortalamaları son test lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Fiziksel Aktivite, Çocuk, Yaratıcılık, Kendi Kendine Öğrenme

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri