Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Cumhuriyetten Günümüze Lise Coğrafya Müfredatlarında Kültür Konularının Yeri

Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar her alanda olduğu gibi eğitimde de önemli değişimler yaşanmıştır. Eğitimin planlı bir yol haritası olan müfredatlar da bu değişimlerden etkilenmiştir. Araştırma, temelde coğrafya müfredatları içerisinde yer alan kültürel konuların geçmişten günümüze durumunu ele almaktadır. İnsan ve doğa arasındaki ilişki ve bu ilişkiden doğan mesken, tarım, ticaret, göç, nüfus artışı, ekonomik faaliyet, kültür gibi konular coğrafya eğitiminin merkezini oluşturur. Ancak coğrafya için temel inceleme alanı, insan ve doğal ortamın zaman içerisinde geçirdiği değişimler ve bunların neden ve sonuçlarıdır. Bu çalışmada, kültür konularının coğrafya müfredatlarında nasıl ve ne kadar yer aldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, doküman analizi yöntemi kullanılarak cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uygulanan lise coğrafya dersi öğretim programları incelenmiştir. Araştırma sonucunda geçmişten günümüze coğrafya müfredatlarında kültür konularına yeterince yer verilmezken 2005 yılından itibaren müfredatta kültür konularına daha fazla yer verildiği görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Coğrafya dersi müfredatı, kültür konuları, coğrafya dersi öğretim programları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri