Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Televizyonlu Uzaktan Eğitim Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Türkiye’de Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan televizyonlu uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 10 Sosyal Bilgiler öğretmeni ile görüşülmüştür. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenler kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama tekniği yarı yapılandırılmış görüşmedir. Araştırma verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada ¬televizyonlu uzaktan açık öğretim dersi veren öğretmenlerin kıyafetlerinin genel olarak uygun görüldüğü, fiziksel görünüşlerin önemli olmadığı, sunum yapan öğretmenlerin diksiyonlarının, sunu akış planın yeterli olduğu, içerikte bazı eksiklikler bulunduğu, öğretmenlerin sunu esnasında ekrandan ya da ellerindeki kâğıttan okumalarının yanlış olduğu, kullanılan animasyonların öğrenciye faydalı olduğu, sunu içeriklerinde zenginleştirici değişiklikler yapılması gerektiği, dersler için ayrılan sürenin yeterli olduğu, sunum yapan öğretmenlerin değişmesinin ya da değişmemesinin avantajlı ve dezavantajlı yönleri olduğu, ders çekimleri yapılan stüdyoda sadece öğretmen ve akıllı tahtanın bulunmasının ve kameranın sadece bu platformu göstermesinin uygun olduğu, stüdyonun bir sınıf ortamı gibi düzenlenebileceği, öğretmen yerine animasyonların kullanılmasının doğru olmayacağı, mevcut sunumları daha eğlenceli hale getirmek için daha çok sorular sorulması gerektiği, ders sunusuna bağlı içeriklerde oyunlar oynanması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Uzaktan öğretim, Öğretmen görüşü

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri