Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bağımsız Anaokulu ve Anasınıflarının Kalite Düzeyinin İncelenmesi

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulu ve ilkokul bünyesinde bulunan anasınıflarının kalite düzeyinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığa bağlı bulunan altı bağımsız anaokulu ve altı ilkokul bünyesinde bulunan 30 okul öncesi eğitim sınıfı oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, “Okul Öncesi Eğitim Ortamını Değerlendirme Ölçeği (ECERS)” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ECERS ölçeği alt boyut ve toplam puan ortalamaları alınarak betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Anaokulu ile anasınıfları arasında alt boyut ve toplam kalite düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için “Bağımsız Örneklemler t-Testi” kullanılmıştır. Anaokulu ve anasınıflarının kalite düzeylerine yönelik bulgular incelendiğinde anaokullarının ECERS ölçeği kişisel bakım rutinleri ve yetişkin ihtiyaçları alt boyutlarının az yeterli ile iyi arasında, mobilya ve görsel mobilyalar, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler ve yaratıcı etkinlikler alt boyutlarının az yeterli, sosyal gelişim boyutunun yetersiz ile az yeterli arasında ve ECERS ölçeği toplam kalitesinin az yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. Anasınıflarının kişisel bakım rutinleri ve sosyal gelişim alt boyutlarının yetersiz, mobilya ve görsel mobilyalar, dil ve mantık yürütme, motor etkinlikler, yaratıcı etkinlikler, yetişkin ihtiyaçları alt boyutlarının ve ECERS ölçeği toplam kalite düzeyinin yetersiz ile az yeterli arasındaki düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Anaokulu ile anasınıflarının kalite düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t-testi bulgularına göre ise anaokulu ile anasınıfları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, anaokulu, anasınıfı, kalite

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri