Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yükseköğrenim Kurumlarındaki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kariyer Hedefleri

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası öğrenci dolaşımları artmıştır. Öğrenci dolaşımları üniversitelerdeki eğitimin kalitesinin artmasına, üniversitelerin uluslararasılaşmasına, diğer ülkelerle işbirliğinin gelişmesine ve köprü oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca istihdamın artmasına ve üretimin çeşitlenmesine de katkı sağlanmaktadır. Bu sebeple yabancı öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak ve onların kariyer hedeflerini belirlemede gerekli desteği vermek önemlidir. Beşeri sermayenin geliştirilmesi açısından da nitelikli insan gücünün ülkemize gelmesi ve eğitimin çeşitlenmesi önem arz etmektedir. Böylece eğitimde kalite artışı desteklenecektir. Bu çalışmada da Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin kariyer hedefi ve kariyer hedefini belirleyen faktörlerin neler olduğu araştırılmıştır. Öğrencilerin ülkelerine dönme isteği ve bunu etkileyen unsurlar ve öğrenime başladıkları dönemde sahip oldukları kariyer hedefi ile şuan ki kariyer hedeflerinin değişip değişmediği sorgulanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde; öğrencilerin gelecek hedefleri ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik statüsü ile paralellik göstermektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmının aldığı eğitimden memnun olduğu görülmektedir. Aldığı eğitimin “iyi bir iş ve gelecek sağlayacağı” düşüncesi memnuniyeti arttırmaktadır. Öğrencilerin 67’sinin kariyer planı olsa da katılımcıların çoğunluğunun belirgin bir planının olmadığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Üniversite, eğitim, yabancı uyruklu öğrenci, kariyer, beşeri sermaye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri