Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Basit Makineler Ünitesinin Anlatımında İnfografik Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Kalıcılığına Etkisi

Günümüzde teknolojinin de yardımıyla artık ders anlatımları ve bilgi aktarımları oldukça çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Ders kitapları her ne kadar öğrencilerin ulaşabildikleri ilk kaynaklar olsa da bunları destekleyen yardımcı çalışmalarında yapılması gerekmektedir. İnfografikler bu yardımcı çalışmalardan sadece birisidir. İnfografikler öğretmenlere bilgiyi daha sistematik ve bütüncül bir yapı ile sunabilme fırsatı sağlamaktadır. Bu amaçla çalışmada, 8.sınıf fen bilimleri dersi basit makineler ünitesinin anlatımında infografik kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve kalıcılığına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden ön test son test deney kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini seçkisiz örneklem yöntemi ile belirlenmiş Kastamonu ilinde bulunan iki farklı devlet okulundaki toplam 80 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Basit Makineler Ünitesi Başarı Testi” ve “Fen Bilimleri Dersi Kalıcılık Testi” kullanılmıştır. Uygulama 8 hafta sürmüştür. Uygulama sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde, deney grubunda bulunan öğrencilerin başarı testi ve kalıcılık testi sonuçlarının kontrol grubunda bulunan öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
İnfografik, Akademik Başarı, Kalıcılık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri