Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Okul Öncesi Dönemde Tasavvufî Ahlak Bazında Manevî Eğitim

Bu çalışmamız; okul öncesi dönem çocuklarının manevî eğitimine tasavvufî bir boyut kazandırma düşüncesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Çocuklara kazandıracağımız tasavvufî ahlak manevi eğitim çatısı altında incelenmiş, manevi eğitim dört ana başlığa ayrılarak daha detaylı ele alınmıştır. Çocukların seviyesine daha iyi hitap etmesi açısından alt bölümlere ayrılan manevî eğitim tasavvufî ahlak bazında değerlendirilmiş, tasavvufî teknikler kullanılarak eğitimsel bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmıştır. Din eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi gibi bileşenlerle ele alınan manevî eğitim; tasavvufî tekniklerle birleştirilmiş hem teorik hem de pratik bilgilerle yol gösterici bir metot haline getirilmiştir. Manevî eğitimin sadece sözden ibaret kalmaması için eğitimin en alt kademesi ve en önemli dönemi olan okul öncesi dönemde çocukların duygu dünyalarına dokunarak kalbe hitap eden bir eğitim sisteminin çok faydalı olacağı düşünülmüş, manevî eğitimde sağlam bir temel atılmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Buradan hareketle tasavvufî eğitimde kullanılan kavram ve tekniklerle eğitimde tasavvufî bir yaklaşım geliştirilmeye çalışılmış, okul öncesi dönem çocuklara verilecek manevî eğitimle birleştirilerek kalbî bir metot uyarlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, tasavvufî ahlak, çocuk, manevî eğitim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri