Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Participation in Education and Employment of Disabled Children: Nilüfer School School Sample

Engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal açıdan çeşitli düzeylerde kayıpları olan bireylerdir ve bundan dolayı topluma diğer bireyler gibi eşit koşullarda tam ve etkin olarak katılamamaktadırlar. Engelli bireylerin toplumsal hayatta etkin biçimde var olabilmesi için eğitim sürecine ve istihdama katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim kurumları faaliyet göstermektedir. Araştırmanın amacı engelli bireylerin eğitimi ve istihdama katılım süreçlerinin hazırlanması, karşılaşılan güçlükler, engelli eğitiminin bireysel-toplumsal öneminin ortaya konulması için gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem teknikleri kullanılarak derlenmiştir. Nilüfer İş Okulu’ndaki eğitimcilerle yarı yapılandırılmış mülakat formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Diğer yandan 1 ay süresinde haftada bir gün eğitimlere katılarak gözlemler “katılımcı gözlem” aracılığıyla da veriler derlenmiştir. Araştırma, Nilüfer İş Okul’unda gerçekleştirilmiştir. Okul, ortaöğretimlerini tamamlayan, 23 yaşından gün almamış hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan, genel ve orta öğretim programlarına devam edemeyen, özel eğitim gerektiren bireylerin; temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla açılan yaygın eğitim kapsamında 4 yıl eğitim veren devlete bağlı özel eğitim kurumudur. Araştırmanın bulgularına göre, zihinsel engellilerin eğitiminde ileride başkalarına bağlı olmadan yaşamaları, toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin eğitim süresinde, bilgi ve beceri edinme yanında kendini ifade etme, toplumsal uyum, arkadaşlık kurma, başka insanlarla birlikte faaliyet yapabilme, öz bakım, hedef belirleme, sosyal faaliyetlere katılım, bağımsızlık, özgüven kazandığı görülmektedir. Böylece engelli bireyler topluma uyum sağlayabilmekte ve ekonomik özgürlüğü olan sosyal bireyler olarak toplumda yer almaktadırlar.Anahtar Kelimeler
Engelli,Engelli Eğitimi,Engelli İstihdamı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri