Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Fen bilimleri dersi, konu alanında uzmanlaşmış ve bu alanda kendini sürekli yenileyen, teknolojideki hızlı değişim ve gelişimleri takip edip, bu değişime ayak uyduran öğretmenler tarafından okutulması gereken bir derstir. Özellikle sınıf öğretmenlerinin birden fazla disiplin hakkında bilgi sahibi olması da göz önüne alındığında bu işlemin ne kadar zor olduğu açıkça görülmektedir. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları incelenmiş ve bu tutumların öğrencilerin fen başarıları üzerine olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede araştırmada genel olarak tarama modeli kullanılmıştır. Öğretmenlerin tutumları ile öğrencilerin akademik başarıları arasındaki ilişki incelendiğinden araştırma aynı zamanda ilişkisel bir tarama özelliğine de sahiptir. Çalışma kapsamında, Sivas ilinde bulunan 14 ilköğretim okulunda görev yapan 30 kişilik 5.sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin eğitim vermekte olduğu 423 öğrencisi çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamında nicel veri toplama araçları kullanılmış olup, Fen Öğretimine Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği ve araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Iteman 3.00 ve SPSS 17.0 paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin fen öğretimine yönelik tutumları ile öğrencilerin akademik başarıları arasında orta düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
fen bilimleri, fen öğretimi, akademik başarı, sınıf öğretmeni

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri