Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi

Bu çalışmanın iki tür amacı bulunmaktadır. Birincisi, sınıf öğretmeni adaylarının sahip olduğu demokratik değerleri ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. İkincisi ise geliştirilen ölçme aracı ile sınıf öğretmeni adaylarının demokratik değerlere ne düzeyde sahip olduğunu belirleyerek çeşitli değişkenler açısından incelemektir. İlişkisel tarama modelinde betimsel bir alan araştırması olarak desenlenen araştırmanın çalışma grubunu 2015 - 2016 yılında Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören 201 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen sınıf öğretmeni adaylarına yönelik demokratik değerler ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, geçerli ve güvenilir 21 maddeden oluşan beş boyutlu bir demokratik değerler ölçeği geliştirilmiştir. Diğer taraftan sınıf öğretmeni adaylarının demokratik değerlere katılım düzeyi orta seviyede olduğu; demokratik değerlerinin ev veya yurtta kalma, çekirdek veya geniş aile olma, gelir durumu, dünya görüşleri, dindarlık düzeyleri ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı; dindarlık düzeyi, anne ve baba eğitim, gelir durumu ve kardeş sayısı ile demokratik değerler arasında güçlü bir ilişki olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Demokratik Değerler, Ölçek Geliştirme, Sınıf Öğretmeni Adayları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri