Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Tuba DAĞLI
Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Balıkesir Örneği) , ss. 1-14
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Zerrin MERCAN
Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitimde STEAM Yaklaşımına İlişkin Görüşleri , ss. 15-28
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Z. Lale ÇAVULDUR
Geri Dönüşümlü Kağıt Hamurunun Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanımı ve Çevre Eğitimine Yönelik Katkıları: Bir Eylem Araştırması , ss. 51-76
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Özgür ÖZBAY
Türk ve Suriye Uyruklu Altı Yaş Çocukların Aile Algısı , ss. 77-86
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet KARACA
Fatih Projesi’nde Yenilikçi V-Sınıf Uygulamaları: Öğretmen Taraflı Değerlendirme , ss. 1-16
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Vakkas YALÇIN
Teacher's Opinions and Experiences about the Adjustment Processes of Preschool Children to the School , ss. 1-12
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Bircan ULAŞ KADIOĞLU
Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıkları, Davranışları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirilmesi , ss. 13-26
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cüneyit AKAR
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlere Sahip Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi , ss. 41-58
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ceren ÇEVİK KANSU
The examination of prospective teachers’ views on digital storytelling activities , ss. 157-170
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Zeynep AKÇA
Ses Konusunun Öğretiminde Konservatuvarın Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilimsel Düşünme Becerilerine Etkisi , ss. 171-184
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cumhur TÜRK
Modellerle Astronomi Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi , ss. 185-204
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Zeynep Nalan YILMAZ
The Usage Level Of Metacognitive Learning Strategies By Prospective Teachers , ss. 227-232
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Neslihan FISTIKEKEN
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Yönelik Tutumları , ss. 1-12
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Okan ORAL
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği , ss. 13-26
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cihan GÜLGÜN
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi , ss. 27-44
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Okan BAYSAL
Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Türkçe Ders Programına ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri: Ağrı İli Örneği , ss. 45-70
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Bekir AYYILDIZ
Yeşilırmak Tarım Havzasındaki Üreticilerin İklim Değişikliği, Kuraklık Ve Sulama Alışkanlıkları Konusundaki Bilinç Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma , ss. 71-86
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Adem YILMAZ
7. Sınıf Öğrencilerine “Kuvvet ve Enerji” Ünitesinin STEM Uygulamaları ile Öğretimi: Paraşüt, Su Jeti, Mancınık, Akıllı Perde ve Hidrolik İş Makinası (Kepçe) Yapalım Etkinliği , ss. 97-116
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mümine ADIYAMAN
Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi , ss. 117-134
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Yasemin AYDOĞAN
The Investigation of the Relationship between Social Skills and Problem Solving Skills of Students in Primary Education Department , ss. 161-172
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri